AC to za mało
Ubezpieczenie DEFEND Gap

to zaawansowana ochrona przed spadkiem wartości!

   

Czym jest Ubezpiecznie Gap

Ubezpieczenie DEFEND Gap, w przypadku wystąpienia szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu, pozwoli Ci nabyć nowy samochód o tej samej wartości (klasie), co utracony czy też bezproblemowo spłacić zaciągnięty leasing/kredyt.

Nowy samochód w ciągu pierwszych trzech lat eksploatacji traci nawet 50% swojej wartości. W przypadku wystąpienia szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu podstawowy zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie równe rynkowej wartości pojazdu z dnia zaistnienia szkody, czyli znacznie mniej, niż pojazd był warty w momencie zakupu. Wypłata z Gap to dodatkowe odszkodowanie do odszkodowania z polisy AC lub OC sprawcy. Dzięki ubezpieczeniu Gap zakup nowego auta lub spłata pozostałych rat zaciągniętego finansowania nie będzie stanowiła problemu, a nadwyżka wystarczy na uruchomienie kolejnego kredytu/leasingu.Pojazdy które również ubezpieczysz w DEFEND Gap


Motocykl

Traktor

Przyczepa

Kamper*

taxi

Pojazdy ciężarowe do 3,5 t

Pojazdy ciężarowe powyżej 3,5 t

Samochód sprowadzany z USA

Autobus

Laweta


* Kamper – również przeznaczony na wynajem krótkoterminowy

 

Parametry

DEFEND Gap to najbardziej elastyczna formuła ubezpieczenia Gap. Dla samochodów nowo zakupionych, do których ubezpieczony posiada polisę AC można wybrać Gap w wersji MAX gwarantujący wypłatę odszkodowania do wartości fakturowej zakupionego pojazdu. Osoby, które kupiły samochód jakiś czas temu mogą w każdej chwili przystąpić do programu Gap MAX AC w oparciu o bieżącą wartość pojazdu.

Ubezpieczenie AC i coraz to wyższa cena pakietów nie stanowią już przeszkód, aby wykupić Gap! Osoby, które nie zdecydowały się na zakup polisy AC, mogą wybrać ubezpieczenie DEFEND Gap w wariancie D2C ze stałą gwarantowaną wypłatą odszkodowania Gap.

Kto i kiedy może przystąpić do ubezpieczenia?

Ubezpieczenie Gap obowiązuje na terytorium Europy wraz z wyspami z wyłączeniem Rosji.

Ubezpieczenie może być zawarte przez osobę fizyczną, osobę prowadzącą działalność gospodarczą czy osobę prawną. Nie ma znaczenia czy samochód był zakupiony za gotówkę, w leasingu czy kredycie. Ubezpieczenie można zawrzeć w dniu zakupu pojazdu, nie później jednak niż w przeciągu 120 dni od tej daty bądź w momencie wznawiania ubezpieczenia AC/OC w kolejnych latach. To Ty decydujesz czy samochód będzie ubezpieczany wg wartości fakturowej z VAT lub bez VAT, przy czym pojazd musi spełniać następujące kryteria:

 • Pojazd nowy lub używany do 6 roku eksploatacji w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia Gap.
 • Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.
 • Pojazd, który nie jest eksploatowany jako: pojazd specjalny, nauka jazdy, pojazd do przewozu osób, wynajmowany w formule rent a car.
 • Pojazd o wartości fakturowej nieprzekraczającej 800 000 zł, (jeżeli kupujesz droższe auto, zapytaj o indywidualną zgodę).
 • Pojazd objęty ubezpieczeniem Auto-Casco, w przypadku ubezpieczenia w wariancie MAX / MAX AC.

Przykład: Spadek wartości

Cena pojazdu z faktury: 140 000 zł
Ubezpieczenie Gap na 48 miesięcy z sumą ubezpieczenia 100 000 zł
Data szkody całkowitej: 36 miesiąc trwania umowy Wypłata Odszkodowania:
Wartość odszkodowania AC / OC sprawcy: 89 000 zł
Wartość odszkodowania Gap: 51 000 złDokumenty do pobrania

Poniżej lista różnych wariantów ubezpieczenia Gap wraz z Ogólnymi Warunkami.

W zależności od wybranego wariantu okres ubezpieczenia Gap to od 1 roku do 5 lat!

Zalety

Samo ubezpieczenia AC nie wystarcza, gdyż nie chroni nas przed spadkiem wartości pojazdu, a tym samym dużą stratą finansową. Każdy posiadacz samochodu wie, że stałą prawidłowością jest (niestety) malejąca wartość jego wymarzonego auta. Dlatego stworzyliśmy DEFEND Gap! Przedmiotem ubezpieczenia jest pokrycie straty finansowej powstałej wskutek szkody całkowitej / kradzieży pojazdu poprzez dopłatę do odszkodowania z umowy Auto-Casco różnicy pomiędzy wartością początkową pojazdu (w dniu zawarcia ubezpieczenia Gap), a wysokością otrzymanego odszkodowania Auto-Casco lub gwarantowana wartość dopłaty do odszkodowania otrzymanego z ubezpieczenia OC sprawcy.

Zalety ubezpieczenia:

 • Ochrona przed efektem spadku wartości pojazdu nawet przez 5 lat!
 • Wysoki limit wypłaty odszkodowania, do 250 000 zł.
 • Możliwość zawarcia ubezpieczenia do wartości pojazdu brutto lub netto.
 • Możliwość zakupu pojazdu tej samej klasy/wartości, co pojazd utracony.
 • Odszkodowanie wypłacone z polisy Gap może zostać przekazane na spłatę umowy finansowania z tytułu wcześniejszego jej zakończenia.
 • Utrzymanie wartości pojazdu również w przypadku likwidacji szkody z ubezpieczenia OC sprawcy.
 • Możliwość zawarcia ubezpieczenia Gap na okres dłuższy niż okres umowy leasingowej i kontynuowania ochrony Gap po wykupieniu pojazdu z leasingu.
 • Szybka i profesjonalna likwidacja szkód!

Statystyki

W 2021 roku do policji zgłoszono 422 627 kolizji drogowych. Statystyki pokazują, że w ostatnich latach coraz więcej samochodów porusza się po naszych drogach, co zwiększa szansę na przykre zdarzenie na drodze. W porównaniu z rokiem ubiegły to o ponad 40 581 kolizji drogowych więcej. Jeżeli do tego dołożymy kradzieże aut, w 2021 było ich ponad 8529, to ryzyko, że to właśnie nasz samochód będzie miał pecha (szkoda całkowita) staje się coraz większa. Niestety, nawet garaże podziemne czy prywatne posesje nie stanowią większego problemu dla złodziei.

GSU to nie Gap

Wraz z rosnącą popularnością ubezpieczenia Gap część podstawowych zakładów ubezpieczeń wprowadziło do swojej oferty, dodatkową opcję do polisy Auto Casco, jaką jest utrzymanie Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia tzw. GSU. Opcja ta pozwala utrzymać wartość pojazdu tylko przez okres jednego roku na okoliczność wystąpienia szkody całkowitej.

Wartość pojazdu w ramach opcji GSU rokrocznie ulega aktualizacji do wartości rynkowej! Oznacza to, że nie ma możliwości utrzymania pierwotnej wartości auta w drugim czy trzecim roku. GSU nie zapewnia takiej gwarancji finansowego zabezpieczenia, jaką zyskamy wybierając ubezpieczenie Gap.

Przykład: szkoda likwidowana w ramach GSU

gwarancja finansowego spokoju - Ubezpieczenie Gap Defend

Wartość pojazdu nowego: 94 000 zł.
Wartość pojazdu z polisy AC po 12 miesiącach: 76 000 zł.
Opcja GSU: 76 000 zł.
Szkoda ma miejsce w 23 miesiącu użytkowania pojazdu.
Wartość pojazdu na dzień szkody całkowitej: 64 000 zł.
Dopłata w ramach opcji GSU, tylko 12 000 zł.
Suma wypłat wynosi: 64 000 zł + 12 000 zł = 76 000 zł.
Wypłata stanowi różnicę pomiędzy wartością rynkową pojazdu z dnia szkody całkowitej a wartością GSU w drugim roku.

Dodatkowo każda szkoda likwidowana z ubezpieczenia AC w okresie obowiązywania GSU podniesie składkę za wykupienie tej opcji w następnym roku!

Przykład: Szkoda likwidowana w ramach Gap

Gap Defend - bezstresowo i bezproblemowo

Wartość pojazdu nowego: 94 000 zł.
Wartość pojazdu z polisy AC po 12 miesiącach: 76 000 zł.
Ubezpieczenie Gap: 94 000 zł.
Szkoda ma miejsce w 23 miesiącu użytkowania pojazdu.
Wartość pojazdu na dzień szkody całkowitej: 64 000 zł.
Odszkodowanie w ramach opcji Gap, aż 30 000 zł.
Suma wypłat wynosi: 64 000 zł + 30 000 zł = 94 000 zł.
Wypłata stanowi różnicę pomiędzy wartością rynkową pojazdu z dnia szkody całkowitej a wartością fakturową nowego pojazdu.

Zgłoszenie szkody

Szkodę z ubezpieczenia DEFEND GAP możesz zgłosić osobiście lub może zrobić to za Ciebie Twój agent / broker w momencie, gdy uzyskasz od Ubezpieczyciela AC lub OC sprawcy, decyzję o zakwalifikowaniu zdarzenia drogowego, w którym brał udział twój pojazd, jako szkody całkowitej.

Procedura zgłoszenia szkody

W razie konieczności zgłoszenia szkody należy postępować zgodnie z procedurą opisaną w OWU. Niedopełnienie obowiązków z niej wynikających może skutkować odrzuceniem roszczenia lub redukcją wysokości odszkodowania.